Facebook

História prvej konskej (1846-2016) a parnej železnice (1876-2016) v Seredi

Premiéra:15. november 2016
Dĺžka: minút
Žáner:Výstava
 

Výstava v Mestskom múzeu v Seredi od 15. 11. 2016 – 31. 5. 2017

Kurátorka výstavy: Mária Diková, vedúca Mestského múzea v Seredi

Výstavu História prvej konskej a parnej železnice v Seredi pripravilo Mestské múzeum v Seredi v spolupráci s Občianskym združením Vodný Hrad v Seredi a Klubom priateľov železníc Trnavy a okolia. Mestské múzeum pri hľadaní archívnych dokumentov spolupracovalo s viacerými múzejnými archívnymi inštitúciami doma i v zahraničí. Okrem zbierky múzea sú tu vystavené exponáty zo súkromných zbierok a od partnerov: Archív geodézie a kartografie v Bratislave, Archív Pamiatkového úradu SR v Bratislave, Galéria mesta Bratislavy, Klub priateľov železníc Trnavy a okolia, MÁV/Maďarské štátne železnice v Budapešti, MNL/Maďarský národný archív v Budapešti, Občianske združenie Vodný Hrad v Seredi, ӦSTA-KA/Rakúsky štátny archív – Vojenský archív vo Viedni, Slovenský národný archív v Bratislave, SNM – Historické múzeum v Bratislave, STM - Múzeum dopravy v Bratislave, Štátny archív v Bratislave, Štátny archív v Šali, Západoslovenské múzeum v Trnave, ŽSR – Múzejno-dokumentačné centrum v Bratislave.

Vystavené dokumenty, fotografie a predmety na výstave prezentujú vznik a vývoj železnice na našom území v čase Uhorska a ČSR. Sereď s výhodnou polohou pri brode cez rieku Váh, sa stala už v minulosti komunikačným uzlom, odkiaľ viedli cesty do Nitry, Bratislavy, Piešťan a Galanty. Obchodné cesty viedli aj do iných krajín Nemecka, Poľska, Ruska a na Balkán. Už v roku 1846 malo mesto Sereď stanicu konskej železnice a neskôr tu bola vybudovaná nová stanica na parnú prevádzku. Zaujímavé exponáty, ktoré si návštevníci môžu pozrieť sú napr. mapa pozemku stanice konskej železnice v Seredi z roku 1847 a časti situačného plánu tejto trate, pozemkové sceľovacie mapy z r. 1851, 1852 a 1893, dokumenty, litografie a fotografie z prestavby železnice na parnú prevádzku. Výstava je obohatená o exponáty zo súkromných zbierok, napr. zbierka Vladimíra Mrvu z Galanty obsahuje opečiatkované listy a pohľadnice z obdobia konskej a parnej železnice z druhej polovice 19. storočia, zo zbierky Ervína Rozmuša zo Serede možno spomenúť napr. katalóg známok a odznakov s motívmi železnice, aj zahraničné. Z predmetov upúta pozornosť napr. železničiarska čiapka z obdobia po roku 1918. Z obdobia ČSR poskytol predmety do výstavy aj Klub priateľov železnice z Trnavy a okolia, sú to napr. železničné svietidlá a signalizačné pomôcky – lampáše a železničné zapaľovače petrolejových lámp, píšťalky, tiež fotografie signalizačných zariadení, koľají a lokomotív a tratí parných železníc. Zaujímavým darom pre múzeum na výstave je maketa osobného vlaku konskej železnice, ktorý premával v Uhorsku na trati z Bratislavy do Serede, vymodeloval ju Daniel Nemethy. Okrem tohto modelu vlaku si môžu návštevníci múzea od neho pozrieť aj maketu osobného vlaku konskej železnice, ktorý premával na trati z Českých Budejovíc do mesta Linz (z Čiech do Rakúska).

Výstava potrvá v Mestskom múzeu v Seredi od 15. 11. 2016 do 31. 5. 2017 (vernisáž výstavy sa uskutoční 15. 11. 2016 o 17.00 hod.).

Fotogaléria