Facebook

Z histórie múzea v Seredi

Mestské múzeum v Seredi vzniklo z iniciatívy občanov mesta Sereď a pre verejnosť bolo otvorené 15. decembra 2004. Sídli v budove bývalej rímskokatolíckej fary, dnes známej ako Fándlyho fara. Zriaďovateľom Mestského múzea je Mesto Sereď a prevádzkuje ho Dom kultúry a Občianske združenie Vodný hrad v Seredi. Múzeum je spolufinancované z grantov a sponzorských darov organizácií a jednotlivcov. 


The Municipal museum in Sereď has started up from the initiative of citizens of the town, opened for public on December 15, 2004. The museum seat in building of Roman Catholic rectory – so called Fandly´s rectory.