Facebook

Muzejná knižnica

Značka

Autor – Zostavovateľ

Názov diela

N 1/ 2005

Alojz Mednyanský

Malebná cesta dolu Váhom

N 2/ 2005

Tomáš König

Galantský región v praveku

N 3/ 2005

E. Vrabcová, R. Petrovič

Sereď, dejiny mesta

N 4/ 2005

Slovenské národné múzeum

Osudy Silvanovcov

N 5/ 2005

D. Machala, I. Cích

Bratislava

N 6/ 2005

Jozef Leikert

A deň sa vrátil

N 7/ 2005

Elena Androvičová

Židovské osudy

N 8/ 2005

Pavel Dvořák

Stopy dávnej minulosti I.

N 9/ 2005

Pavel Dvořák

Stopy dávnej minulosti II.

N 10/ 2005

Pavel Dvořák

Stopy dávnej minulosti III.

N 11/ 2005

Miroslav Klobučník

Farská obec v období rekatolizácie

N 12/ 2005

Eva Strelka Jenkins

Slovensko na ceste do NATO

N 13/ 2005

František Bernadič

Rozpomienky kňaza

N 14/ 2005

Juraj Fándly

Zelinkár

N 15/ 2005

Pavel Dvořák

Stopy dávnej minulosti IV.

K 16/ 2005

Vojtech Mihálik

Básne I.

K 17/ 2005

Vojtech Mihálik

Básne

K 18/ 2005

Vojtech Mihálik

Tŕpky Appassionata

K 19/ 2005

Andrej Štiavnický

Zbohom, Alžbeta Bátoriová

K 20/ 2005

Andrej Štiavnický

V tieni smrti Alžbety Bátoriovej

N 21/ 2005

Miroslav Slámka

Kamenní strážcovia

N 22/ 2006

Pamiatkový úrad SR

Monumentorum tutela

N 23/ 2006

Obecný úrad Šintava

Šintava

N 24/ 2006

Obecný úrad Šoporňa

Zákutiami šopornianskej histórie

N 25/ 2006

Obec Pusté Úľany

Pusté Úľany – Príbeh obce

N 26/ 2006

R.Viskupičová- Kondelová

Gest - Hoste pravek 1231- 1993

N 27/ 2006

D. Hodossy, J. Rampaskó

Okres Dunajská Streda

N 29/ 2006

D. Čambálová

Zborník múzeí  TSK

N 29/ 2006

Miroslav Slámka a kol.

Kamenní strážcovia II. 

N 30/ 2006

Astor Slovakia

Cestovný lexikón SR 2001 - 2002

N 31/ 2006

Astor SWS

Cestovný lexikón SR 2002 – 2003

N 32/ 2006

J. Žuffová

Pamiatky Trnavy a TK 9

N 33/ 2007

F. Soukup

T. G. Masaryk

N 34/ 2007

Podtatr. múzeum Poprad

Popradská kotlina v dávnej

minulosti

N35/ 2007

Rada Mesta Trnavy

Trnava 1238 - 1938

K 36/ 2007

Blažena Krivošíková

Pohár vody

K 37/ 2007

Blažena Krivošíková

Babie leto

K 38/ 2007

Kolektív Mestského múzea

v Seredi

Denník Mestského múzea

2005

K 39/ 2007

Kolektív Mestského múzea v Seredi

Denník Mestského múzea v 2006

N 40/ 2007

Eva Potočná

Slovensko – Pohľadnice s

charizmou času

N 41/ 2007

J. Frolec, J. Vařeka

Lidová architektura

N 42/ 2007

Václav Mencl

Lidová architektura v ČR

N 43/ 2007

Bohuš Hrušovský

Buďte k smrti hotoví

N 44/ 2007

I. Knotek, B. Hrušovský

Kto koho zradil?

N 45/ 2007

Bohuš Hrušovský

Zelená abeceda

N 46/ 2007

Bohuš Hrušovský

Dedinka v údolí

N 47/ 2007

Bohuš Hrušovský

Medzi nebom a zemou     

N 48/ 2007

M. Plaček, M. Bóna

Encyklopédia slovenských hradov

N 49/ 2007

Ján Beno

Kronika rybárov

N 50/ 2007

Ján Beno

Kronika záhradkárov

N 51/ 2007

Ján Beno

Kronika „ Môj pohľad na kultúru v Seredi“

N 52/ 2007

Astor Slovakia

Cestovný lexikón SR 2006 - 2007

N 53/ 2007

Elena Šubjaková

Devin Hrad

N 54/ 2007

J. Žuffová

Pamiatky Trnavy a TK 10

N 55/ 2008

P. Ryška, A. Jelušová, A. Briestenská

Roky v nás I.

N 56/ 2008

D. Dvořáková

Kôň a človek v stredoveku 

N 57/ 2008

Cyril Ambróz H. - Hermann Müller

Frühgeschichtliche pferdeskelettfunde aus dem gebiet der Tschechoslowakei

N 58/ 2008

M. Špilová, G. Hambálek

B. Kulich, S. Benková 

Cukrovar Sereď 1907 - 2007

N 59/ 2008

Drahoslav Machala

Šľachtické rody 

N 60/ 2008

E. Bugalová

Západné Slovensko

N 61/ 2008

H. Csemezová, I. Knotek

Mesto Galanta

N 62/ 2008

J. Kašpar

Jablonec nad Nisou

N 63/ 2008

L. Pukkai

Galanta

N 64/ 2008

Pamiatkový úrad SR

Vitráže na Slovensku

N 65/ 2008

Astor Slovakia

Cestovný lexikón SR 2005 – 2006

N 66/ 2008

Ján Stanislav

Slovenský juh v stredoveku I.

N 67/ 2008

Drahoslav Machala

Slovenská vlastiveda

N 68/ 2008

Matúš Dulla a kol.

Majstri architektúry

N 69/ 2008

Milan Vároš

Stratené slovenské poklady II.

N 70/ 2008

Marta Herucová

Prvá konská železnica v Uhorsku

N 71/ 2009

Trnavský samosprávny kraj

Rodný môj kraj

N 72/ 2009

Ladislav Pál

Západné Slovensko 4

N 73/ 2009

Ladislav Pál

Západné Slovensko 5

N 74/ 2009

Ladislav Pál

Západné Slovensko  8   

N 75/ 2009

Izabela Danterová

Musaeum Hungaricum I.

N 76/ 2009

Izabela Danterová

Musaeum Hungaricum II.

N 77/ 2009

Milan Vároš

Stratené slovenské poklady I.

N 78/ 2009

Vladimír Segeš

Prešporský pitaval

N 79/ 2009

Blažena Krivošíková

Hore hlavu Slováci!

N 80/ 2009

Emil Semanco

Najkrajší kút

N 81/ 2009

Jarmila Paličková – Pátková

Ľudová výroba na Slovensku

N 82/ 2009

T. Lengyelová G. Varkonyi

Báthory – život a smrť

N 83/ 2009

Š. Vidlička, Ľ. Vidlička

Bučany a Bučančania

K 84/ 2009

Kolektív Mestského múzea

Denník Mestského múzea v Seredi 2007

K 85 / 2009

Kolektív Mestského múzea

Denník Mestského múzea v Seredi 2008

N 86/ 2009

Matúš Kučera

Slovenské dejiny

N 87/ 2009

U. Richental, M. Papsonová

F. Šmahel, D. Dvořáková

Kostnická kronika

N 88/ 2009

Mesto Sereď

Seredské novinky

N 89/ 2009

Matica Slovenská

Slovensko

N 90/ 2009

T. Lengyelová, I. Mrva

Historický kalendár Slovensko

N 91/ 2009

Pavel Dvořák

Stopy dávnej minulosti V.

N 92/ 2009

Rastislav Petrovič, Július Matis

Sereď na starých obrázkoch

N 93/ 2009

Rastislav Petrovič, Július Matis

Šintavský hrad vykopaný - zakopaný

N 94/ 2009

Rastislav Petrovič, Július Matis

Nález gotického kostola v Seredi

N 95/ 2009

Trnavský samosprávny kraj

Rodný môj kraj

N 96/ 2009

J. Žuffová

Pamiatky Trnavy a TK 11

N 97/ 2009

J. Žuffová

Pamiatky Trnavy a TK 12

N 98/ 2009

N. Paulovičová, J. Urminský

Židovská komunita v dejinách

mesta Hlohovec (1938 – 1945)

N 99/ 2010

Erhard Seyfried

Lebenserinnerungen eines

einarmigen Musikers

N 100/ 2010

M. Duchoň J. Turcsány a kol

Bernolákovo 1209 – 2009 Dejiny obce

N 101/ 2010

J. Hlavinka, E. Nižňanský

Pracovný a koncentračný tábor

v Seredi 1941 – 1945

N 102/ 2010

R. Ragač a kol.

Zlatý vek cisárskej rezidencie v

Holíči v období Františka Štefana I. Lotrinského

N 103/ 2010

P. Dvořák

Tretia kniha o Bratislave Čas

tureckých vojen

N 104/ 2010

M. Žiláková

Ľudové liečenie Slovákov v

Maďarsku

N 105/ 2010

A. Zrebený a kol.

Dejiny Novej Bane

N 106/ 2010

I. Knotek

Šúrovce slovom i obrazom

N 107/ 2010

Ladislav Švihran

Naj, naj, naj...

N 108/ 2010

M. Čičo, M. Kalinová

S. Paulusová a kol.

Kalvárie a Krížové cesty

na Slovensku

N 109/ 2010

J. Žuffová

Pamiatky Trnavy a TK 13

N 110/ 2011

M. Slámka, J. Petrakovič P. Horanský

Krajina hradov Slovenské hrady na starých pohľadniciach

N 111/ 2011

 

A. Jankó, B. Porubská

 

Vojenské mapovanie na Slovensku 1769 – 1883

N 112/ 2011

E. Wiedermann

Topoľčany vo vrstvách vekov

N 113/ 2011

F. Kulhánek

Kronika Československa

N 114/ 2011

B. Varsík

Historica Slovaca VI - VII

N 115/ 2011

J. Žuffová

Pamiatky Trnavy a TK 1997

N 116/ 2011

J. Žuffová

Pamiatky Trnavy a TK 2

N 117/ 2011

T. Štefanovičová D. Hulínek

Bitka pri Bratislave v roku 907

N 118/ 2011

Miroslav Košťany

Paragrafy (nielen) z ulice

N 119/ 2011

4 D Gallery

4D Gallery Oz Bronz

N 120/ 2011

Martin Čičo

Architectura Delineata Et Sculpta

K 121/ 2011

Ján Kollár

Národnie spievanky

N 122/ 2011

Ivan Lehotský

Murovaná drevenica

N 123 / 2011

Slovenská genealogická a .

heraldická spoločnosť

Kontinuita a diskontinuita

genealógie a heraldiky

N 124/ 2011

Gašpar Michal

Horné Trhovište v zrkadle doby

N 125/ 2011

Róbert Letz

Slovenské dejiny IV 1914- 1938

N 126/ 2011

Daniela Čambálová

Západoslovenské múzeum v

Trnave 1954 - 2009

N 127/ 2011

Ivan Tomaško

Historické parky a okrasné

záhrady na Slovensku

N 128/ 2011

Pavel Dvořák

Štvrtá kniha o Bratislave  

N 129/ 2012

H. Moravčíková, V. Dlháňová

Divadelná architektúra na

Slovensku

N 130/ 2012

M. Musilová V. Turčan a kol

Rímske pamiatky na Strednom

Dunaji

N 131/ 2012

Elie Wiesel

Talmud - Portréty a legendy

N 132/ 2012

 

D. Hupko I. Janáčková J. Tihányi

 

Koniec starých čias Poslední Pálfiovci na hrade Červený Kameň 1848 – 1948

N 133/ 2012

Viliam Apfel

Kliatba zvaná Alžbeta Posledné

tajomstvo Čachtickej Panej

N 134/ 2012

Matúš Kučera

Kráľ Svätopluk

N 135/ 2012

Milan Vároš

Osudy umeleckých diel a ich

tvorcov

N 136/ 2012

Peter Keresteš

Veľké Zálužie obec s históriou

N 137/ 2012

Jozef Kočiš Jana Kuncárová

Palatín – Životné osudy Juraja

Thurzu

N 138/ 2012

ŠÚPS v Bratislave

Monumentorum tutela Ochrana

pamiatok 11

N 139/ 2012

Jozef Vranka

Z doliny prerástol hory

N 140/ 2012

Natália Režná a kol.

Kultúrne krásy Slovenska Parky

a záhrady

N 141/ 2012

M. Bebčáková, M. Sedliaková

Turzovci Zborník z konferencie

2012

N 142/ 2012

Marián Tkáč

Turzovci

N 143/ 2013

Maroš Borský

Židovské pamiatky západného

Slovenska

N 144/ 2013

Miroslav Slámka a kol.

Kamenní strážcovia III.

N 145/ 2013

Róbert Letz

Slovenské dejiny V.

N 146/2013

Pavel Dvořák

Piata kniha o Bratislave

N 147//2013

Jaro Koprda

Ako bolo na počiatku   

N 148/2013

Milan Hromník

Veľké Vozokany v dejinách

N 419/2013

OZ Galanta literárna

Theone Mária Terézia Artnerová 

N 150/2013

Š. Zlatoš, A. J. Šurjanský

Sväté evanjeliá písma svätého aj s biblickými obrazmi

N 151/2013

Ľudovít Janota

Slovenské hrady

N 152/2013

Júlia Ragačová

Archívy po rok 1989 Víťazstvá

a prehry

N 153/2013

Júlia Ragačová

Zbierky v archívoch

N 154/2013

Daniela Fukasová

„Pripomínam, že nejde o aprílový

vtip! Gergelyi“

N 155/2013

Autorský kolektív SNA BA

Kapitoly z dejín hospodárskeho

vývinu Slovenska v medzi

vojnovom obdoby (1918-1939)

N 156/2013

I. Fialová D. Tvrdoňová

Pôdohospodárstvo v dejinách

Slovenska

N 157/2013

MAS Moravský Kras o.s.

Ztracený svět technických

památek lidí a věcí

N 158/2013

MAS Regiónu Poodří o.s

MAS Moravská cesta o.s.

MAS Moravský Kras o.s.

Po stopách technických památek

N 159/2013

Jan Lacina Vojtěch Štolfa

Květnice

N 160/2013

 

J. Čukan, A. Dubcová, A. Števko, H. Kramáreková, A. Ruttkay,

Šťastný kraj/

Nitriansky samosprávny kraj

N 161/2013

Laco Zrubec

Šurany

N 162/2013

Pappné Szander, K. Borosová, J. Rožňová

Potulky svetom umenia

N163/2013

 

D. Habarda. M. Král,

 

Mestská doprava v Bratislave L. Szojka

N164/2013

V. Obuchová

Priemyselná Bratislava

N165/2013

V. Segeš

Remeslá a cechy v starom

Prešporku

N166/2013

P. Salner

Bratislavské kaviarne a viechy

N167/2013

J. Hradský

Napoleon a Bratislava

N168/2013

J. Urminský a kolektív

Conventus Galgociensis

Monografia Františkánskeho kaštieľa v Hlohovci

N169/2013

M. Kvietok, M. Mácelová

Krása kachlíc – katalóg výstavy

N170/2013

P. Žigo, M. Kučera

Na písme zostalo – Dokumenty Veľkej Moravy

N171/2013

M. Košťány

Okres Galanta

N172/2013

J. A. Komenský

Obecná porada o nápravě věcí lidských I.

N173/2013

J. A. Komenský

Obecná porada o nápravě věcí lidských II.

N174/2013

J. A. Komenský

Obecná porada o nápravě věcí lidských III.

N175/2013

Pavel Dvořák

Stopy dávnej minulosti 6 - Slovensko v stredoveku

N 176/2014

Mgr. Gábor Strešňák           

Szenec Egy Város Évszázadai

N 177/2014  

Mgr. Gábor Strešňák          

Stáročia mesta

N 178/2014

Bohuš Hrušovský

Stopy Váhu vo Valtašúre

N 179/2014

Peter Maráky

Mestské múzeá

N 180/2014

Mgr. Dagmar Hamalová, Mgr. Petr Vitámvás, Ing. Vladimír Mrva

Via Bohemica

K 181/2014

Miroslav Košťany

Trpkosť ľudských pretvárok

N 182/2014

Viliam Apfel

Kliatba zvaná Alžbeta

K 183/2014

Peter Kubica

Cyril a Metod poslovia Slova   

N 184/2014

Pavol Škubla

Hrady, zámky a kaštiele Slovenska   

N 185/2014

Izabela Danterová, VMGA

Tradičné hospodárenie v Podunajskej nížine 

N 186/2014

Izabela Danterová, VMGA

Musaeum Hungaricum 3

N 187/2014

Danter Izabella, VMGA

Musaeum Hungaricum 4

N 188/2014

Zuzana Endelová, Jana Míková

Šintava v metamorfózach času

N 189/2014

Ján Gálik

Myjava v obrazoch histórie 2. diel 

N 190/2014

Miroslav Košťany

Okres Galanta

N 191/2014

Ján Michálek

Stará Turá

N 192/2014

Tünde Lengyleová

Bosorky. strigy, čarodejnice

N 193/2014

Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede

Spravodaj múzea XXIII. r. 2005 – 2014

N 194/2014

Marián Kamenčík

Pavel Vajaj

N 195/2014

Juraj Hladký

Čerenie času Horné Zelenice 1244 – 2014

N 196/2014

 

Roland Osvald, Denisa Králičová,

Roland Osvald st.        

Dolnozelenický prameň (1244 –

2014)

N 197/2014

Miroslav Eliáš

Zabudnutí hrdinovia protitureckých bojov

N 198/2014

Miroslav Eliáš

Castellum Suran in archaeologia  

N 199/2014

Miroslav Eliáš

Mestské múzeum Šurany Sprievodca

N 200/2014

Miroslav Eliáš

Šuriansky cukrovar 1852 - 2000

N 201/2014

 

Peter Buday, Monika Chalmovská, Petra Kalová, Naďa Kirinovičová, Alžbeta Rössnerová, Róbert Sekula, Eva Sudová, Lóránt Talamon, Jana Váňová

Kuffnerovský hospodársky komplex 

 

N 202/2014

Ľudovít Hallon, Juraj Pekarovič, Hildegarda Pokreis, Lórant Talamon, Katalin Vadkerty, Varga Ágota

Barón Karl Kuffner de Dioszegh a diószegsky cukrovar

N 203/2015

Daniela Dvořáková

Barbora Celjská

N 204/2015

KPÚ Trnava

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 15

N 205/2015

KPÚ Trnava

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 8

N 206/2015

Rudolf Irša, Radoslav Ragač, Ján Lukačka, Marek, Vařeka, Ivana Fialová, Veronika Chňupková

Holíč

Príbeh nášho mesta

N 207/2015

Pavel Dvořák

Stopy dávnej minulosti 7

Slovensko na konci stredoveku

N 208/2015

Miroslav Košťany

Šalgočka

N 209/2015

Tibor Mikuš a kolektív

Kultúrno-historický kalendár Trnavského samosprávneho kraja

K 210/2015

Ján Navrátil

Vodník Venček

K 211/2015

Ján Navrátil

Klub Lucia

K 212/2015

Ján Navrátil

Guľatá kocka

K 213/2015

Ján Navrátil

Lampáš malého plavčíka

N 214/2015

SNM – Múzeum židovskej kultúry

Encyklopédia židovských náboženských obcí S-T

K 215/2015

Július Matis, Zuzana Danišková

Julko a ...všeličo

Rodinné čítanie

N 216/2016

Ivana Fialová – Daniela Tvrdoňová

Remeslo má zlaté dno; Cechy, živnosti, manufaktúry a továrne v dejinách Slovenska

K 217/2016

Ján Domasta

Povesti o slovenských hradoch 1

K 218/2016

Ján Domasta

Povesti o slovenských hradoch 2

K 219/2016

Miroslav Košťany

Ukradnutá dcéra

N 220/2016

Pavel Dvořák

Prvá kniha o Bratislave

N 221/2016

Pavel Dvořák

Druhá kniha o Bratislave

N 222/2016

Judita Kontárová

Speleológ Ján Majko

N 223/2016

Ladislav Šášky

Bratislava mesto na Dunaji

N 224/2016

Zborník Sloven. národ. archívu

Škola základ života

N 225/2016

Jozef Šimončič

Trnavská univerzita 1635-1777

N 226/2016

FF Trnavská univerzita

Studia Historica Tyrnaviensia XI - XII

N 227/2016

Vladimír Rábik

Trnavas/Tyrnaus mittelalterliche Stadtbücher

K 228/2016

Dana Janebová

Odsúdená na lásku

N 229/2016

Anna Jónásová

Ženy rodu Esterházyovcov zv.I.

N 230/2016

Krajský pamiatkový úrad Trnava

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 18

N 231/2016

Krajský pamiatkový úrad Trnava

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 19

K 232/2017

Miroslav Danaj

Oči vlčích makov

N 233/2017

Ján Červenka

Seredská sága Alli Jazz Bandu

K 234/2017

Jano Hanák

Na tenkom ľade

N 235/2017

Viliam Karmažin

Spomienky dirigenta

N 236/2017

Ladislav Szojka

Bratislava a železnice

N 237/2017

Juraj Žudel

Stolice na Slovensku

N 238/2017

Ján Purgina

Vývoj železníc na Slovensku od roku 1837

N 239/2017

SAV Nitra

Slovenská archeológia SAV III., 1955

N 240/2017

SAV Nitra

Slovenská archeológia SAV VI-2 , 1958

N 241/2017

SAV Nitra

Slovenská archeológia SAV VI-1 , 1958

N 242/2017

SAV Nitra

Slovenská archeológia SAV VII-2 , 1959

N 243/2017

SAV Nitra

Slovenská archeológia SAV VII-1 , 1959

N 244/2017

SAV Nitra

Slovenská archeológia SAV VIII-2 , 1960

N 245/2017

SAV Nitra

Slovenská archeológia SAV X-2 , 1962

N 246/2017

SAV Nitra

Slovenská archeológia SAV XI-2 , 1963

N 247/2017

SAV Nitra

Slovenská archeológia SAV XI-1 , 1963

N 248/2017

Izabela Danterová

Musaeum Hungaricum 5

N 249/2017

Izabela Danterová

Musaeum Hungaricum 6

N 250/2017

FF Trnavská univerzita v Trnave

Studia Historica Tyrnaviensia XVIII, Cirkevné dejiny – súčasť národných dejín

N 251/2017

Jozef Šimončič a kolektív

Trnava 1988, zborník Trnava 1238 - 1988

N 252/2017

 

Katarína Chmelinová a kolektív

Thurzo

Sprievodca po pamiatkach rodu

N 253/2017

Juraj Pekarovič

Galanta na starých pohľadniciach

N 254/2017

Ljubivoje Cerović

Srbi v Komárne

N 255/2018

Lívia Katona

História židovských škôl na južnom Slovensku

N 256/2018

Matica Slovenská Martin

Slovenské pohľady 9/2017, r. IV.

N 257/2018

Zlatica Gažová

70. výročie návratu dolnozemských Slovákov (1947-2017)

N 258/2018

Eva Sudová a kolektív autorov

Sladké dedičstvo Trnavského kraja, zborník príspevkov seminára

N 259/2018

Podunajské múzeum v Komárne

Avari a Slovania na sever od Dunaja

N 260/2018

Jiří Kubáček

35 rokov Železničného múzea SR

N 261/2018

Peter Radványi

Ľudia a udalosti v histórii Trnavy

N 262/2018

Gábor Strešňák a kolektív autorov

Mladšia fraknovská línia Esterházyovcov

N 263/2018

Krajský pamiatkový úrad Trnava

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 20

N 264/2018

Krajský pamiatkový úrad Trnava

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 21

K 265/2018

Teofil Klas

Trnavský nádych

K 266/2018

Pavol Tomašovič

Trnavská poetika 2017

N 267/2018

Adrián Lančarič, Petra Božena Trnková

Rehoľné a mníšske rúcha na Slovensku

N 268/2018

Anna Kostelničáková

Čaro ornamentu

N 269/2019

Július Morávek

Šaľa

Pre lepšie prispôsobenie obsahu pre Vás, bezpečnosti, meraniu štatistík návštevnosti a lepšej spätnej väzbe tento web používa cookies. Klikaním a navigovaním po stránke súhlasíte s tým, že zbierame o Vás anonymné informácie cez cookies. Viac informácií o používaní cookies na našej stránke nájdete tu.