Facebook

Muzejná knižnica

Prír. číslo

Značka

Autor – Zostavovateľ

Názov diela

1.

N 1/ 2005

Alojz Mednyanský

Malebná cesta dolu Váhom

2.

N 2/ 2005

Tomáš König

Galantský región v praveku

3.

N 3/ 2005

E. Vrabcová, R. Petrovič

Sereď, dejiny mesta

4.

N 4/ 2005

Slovenské národné múzeum

Osudy Silvanovcov

5.

N 5/ 2005

D. Machala, I. Cích

Bratislava

6.

N 6/ 2005

Jozef Leikert

A deň sa vrátil

7.

N 7/ 2005

Elena Androvičová

Židovské osudy

8.

N 8/ 2005

Pavel Dvořák

Stopy dávnej minulosti I.

9.

N 9/ 2005

Pavel Dvořák

Stopy dávnej minulosti II.

10.

N 10/ 2005

Pavel Dvořák

Stopy dávnej minulosti III.

11.

N 11/ 2005

Miroslav Klobučník

Farská obec v období rekatolizácie

12.

N 12/ 2005

Eva Strelka Jenkins

Slovensko na ceste do NATO

13.

N 13/ 2005

František Bernadič

Rozpomienky kňaza

14.

N 14/ 2005

Juraj Fándly

Zelinkár

15.

N 15/ 2005

Pavel Dvořák

Stopy dávnej minulosti IV.

16.

K 16/ 2005

Vojtech Mihálik

Básne I.

17.

K 17/ 2005

Vojtech Mihálik

Básne

18.

K 18/ 2005

Vojtech Mihálik

Tŕpky Appassionata

19.

K 19/ 2005

Andrej Štiavnický

Zbohom, Alžbeta Bátoriová

20.

K 20/ 2005

Andrej Štiavnický

V tieni smrti Alžbety Bátoriovej

21.

N 21/ 2005

Miroslav Slámka

Kamenní strážcovia

22.

N 22/ 2006

Pamiatkový úrad SR

Monumentorum tutela

23.

N 23/ 2006

Obecný úrad Šintava

Šintava

24.

N 24/ 2006

Obecný úrad Šoporňa

Zákutiami šopornianskej histórie

25.

N 25/ 2006

Obec Pusté Úľany

Pusté Úľany – Príbeh obce

26.

N 26/ 2006

R.Viskupičová- Kondelová

Gest - Hoste pravek 1231- 1993

27.

N 27/ 2006

D. Hodossy, J. Rampaskó

Okres Dunajská Streda

28.

N 29/ 2006

D. Čambálová

Zborník múzeí  TSK

29.

N 29/ 2006

Miroslav Slámka a kol.

Kamenní strážcovia II. 

30.

N 30/ 2006

Astor Slovakia

Cestovný lexikón SR 2001 - 2002

31.

N 31/ 2006

Astor SWS

Cestovný lexikón SR 2002 – 2003

32.

N 32/ 2006

J. Žuffová

Pamiatky Trnavy a TK 9

33.

N 33/ 2007

F. Soukup

T. G. Masaryk

34.

N 34/ 2007

Podtatr. múzeum Poprad

Popradská kotlina v dávnej

minulosti

35.

N35/ 2007

Rada Mesta Trnavy

Trnava 1238 - 1938

36.

K 36/ 2007

Blažena Krivošíková

Pohár vody

37.

K 37/ 2007

Blažena Krivošíková

Babie leto

38.

K 38/ 2007

Kolektív Mestského múzea

v Seredi

Denník Mestského múzea

2005

39.

K 39/ 2007

Kolektív Mestského múzea v Seredi

Denník Mestského múzea v 2006

40.

N 40/ 2007

Eva Potočná

Slovensko – Pohľadnice s

charizmou času

41.

N 41/ 2007

J. Frolec, J. Vařeka

Lidová architektura

42.

N 42/ 2007

Václav Mencl

Lidová architektura v ČR

43.

N 43/ 2007

Bohuš Hrušovský

Buďte k smrti hotoví

44.

N 44/ 2007

I. Knotek, B. Hrušovský

Kto koho zradil?

45.

N 45/ 2007

Bohuš Hrušovský

Zelená abeceda

46.

N 46/ 2007

Bohuš Hrušovský

Dedinka v údolí

47.

N 47/ 2007

Bohuš Hrušovský

Medzi nebom a zemou     

48.

N 48/ 2007

M. Plaček, M. Bóna

Encyklopédia slovenských hradov

49.

N 49/ 2007

Ján Beno

Kronika rybárov

50.

N 50/ 2007

Ján Beno

Kronika záhradkárov

51.

N 51/ 2007

Ján Beno

Kronika „ Môj pohľad na kultúru v Seredi“

52.

N 52/ 2007

Astor Slovakia

Cestovný lexikón SR 2006 - 2007

53.

N 53/ 2007

Elena Šubjaková

Devin Hrad

54.

N 54/ 2007

J. Žuffová

Pamiatky Trnavy a TK 10

55.

N 55/ 2008

P. Ryška, A. Jelušová, A. Briestenská

Roky v nás I.

56.

N 56/ 2008

D. Dvořáková

Kôň a človek v stredoveku 

57.

N 57/ 2008

Cyril Ambróz H. - Hermann Müller

Frühgeschichtliche pferdeskelettfunde aus dem gebiet der Tschechoslowakei

58.

N 58/ 2008

M. Špilová, G. Hambálek

B. Kulich, S. Benková 

Cukrovar Sereď 1907 - 2007

59.

N 59/ 2008

Drahoslav Machala

Šľachtické rody 

60.

N 60/ 2008

E. Bugalová

Západné Slovensko

61.

N 61/ 2008

H. Csemezová, I. Knotek

Mesto Galanta

62.

N 62/ 2008

J. Kašpar

Jablonec nad Nisou

63.

N 63/ 2008

L. Pukkai

Galanta

64.

N 64/ 2008

Pamiatkový úrad SR

Vitráže na Slovensku

65.

N 65/ 2008

Astor Slovakia

Cestovný lexikón SR 2005 – 2006

66.

N 66/ 2008

Ján Stanislav

Slovenský juh v stredoveku I.

67.

N 67/ 2008

Drahoslav Machala

Slovenská vlastiveda

68.

N 68/ 2008

Matúš Dulla a kol.

Majstri architektúry

69.

N 69/ 2008

Milan Vároš

Stratené slovenské poklady II.

70.

N 70/ 2008

Marta Herucová

Prvá konská železnica v Uhorsku

71.

N 71/ 2009

Trnavský samosprávny kraj

Rodný môj kraj

72.

N 72/ 2009

Ladislav Pál

Západné Slovensko 4

73.

N 73/ 2009

Ladislav Pál

Západné Slovensko 5

74.

N 74/ 2009

Ladislav Pál

Západné Slovensko  8   

75.

N 75/ 2009

Izabela Danterová

Musaeum Hungaricum I.

76.

N 76/ 2009

Izabela Danterová

Musaeum Hungaricum II.

77.

N 77/ 2009

Milan Vároš

Stratené slovenské poklady I.

78.

N 78/ 2009

Vladimír Segeš

Prešporský pitaval

79.

N 79/ 2009

Blažena Krivošíková

Hore hlavu Slováci!

80.

N 80/ 2009

Emil Semanco

Najkrajší kút

81.

N 81/ 2009

Jarmila Paličková – Pátková

Ľudová výroba na Slovensku

82.

N 82/ 2009

T. Lengyelová G. Varkonyi

Báthory – život a smrť

83.

N 83/ 2009

Š. Vidlička, Ľ. Vidlička

Bučany a Bučančania

84.

K 84/ 2009

Kolektív Mestského múzea

Denník Mestského múzea v Seredi 2007

85.

K 85 / 2009

Kolektív Mestského múzea

Denník Mestského múzea v Seredi 2008

86.

N 86/ 2009

Matúš Kučera

Slovenské dejiny

87.

N 87/ 2009

U. Richental, M. Papsonová

F. Šmahel, D. Dvořáková

Kostnická kronika

88.

N 88/ 2009

Mesto Sereď

Seredské novinky

89.

N 89/ 2009

Matica Slovenská

Slovensko

90.

N 90/ 2009

T. Lengyelová, I. Mrva

Historický kalendár Slovensko

91.

N 91/ 2009

Pavel Dvořák

Stopy dávnej minulosti V.

92.

      

N 92/ 2009

Rastislav Petrovič, Július Matis

Sereď na starých obrázkoch

93.

 

N 93/ 2009

Rastislav Petrovič, Július Matis

Šintavský hrad vykopaný - zakopaný

94.

N 94/ 2009

Rastislav Petrovič, Július Matis

Nález gotického kostola v Seredi

95.

N 95/ 2009

Trnavský samosprávny kraj

Rodný môj kraj kraj

96.

N 96/ 2009

J. Žuffová

Pamiatky Trnavy a TK 11

97.

N 97/ 2009

J. Žuffová

Pamiatky Trnavy a TK 12

98.

N 98/ 2009

N. Paulovičová, J. Urminský

Židovská komunita v dejinách

mesta Hlohovec (1938 – 1945)

99.

N 99/ 2010

Erhard Seyfried

Lebenserinnerungen eines

einarmigen Musikers

100.

N 100/ 2010

M. Duchoň J. Turcsány a kol

Bernolákovo 1209 – 2009 Dejiny obce

101.

N 101/ 2010

J. Hlavinka, E. Nižňanský

Pracovný a koncentračný tábor

v Seredi 1941 – 1945

102.

N 102/ 2010

R. Ragač a kol.

Zlatý vek cisárskej rezidencie v

Holíči v období Františka Štefana I. Lotrinského

103.

N 103/ 2010

P. Dvořák

Tretia kniha o Bratislave Čas

tureckých vojen

104.

N 104/ 2010

M. Žiláková

Ľudové liečenie Slovákov v

Maďarsku

105.

N 105/ 2010

A. Zrebený a kol.

Dejiny Novej Bane

106.

N 106/ 2010

I. Knotek

Šúrovce slovom i obrazom

107.

N 107/ 2010

Ladislav Švihran

Naj, naj, naj...

108.

N 108/ 2010

M. Čičo, M. Kalinová

S. Paulusová a kol.

Kalvárie a Krížové cesty

na Slovensku

109.

N 109/ 2010

J. Žuffová

Pamiatky Trnavy a TK 13

110.

N 110/ 2011

M. Slámka, J. Petrakovič P. Horanský

Krajina hradov Slovenské hrady na starých pohľadniciach

111.

 

N 111/ 2011

 

A. Jankó, B. Porubská

 

Vojenské mapovanie na Slovensku 1769 – 1883

112.

N 112/ 2011

E. Wiedermann

Topoľčany vo vrstvách vekov

113.

N 113/ 2011

F. Kulhánek

Kronika Československa

114.

N 114/ 2011

B. Varsík

Historica Slovaca VI - VII

115.

N 115/ 2011

J. Žuffová

Pamiatky Trnavy a TK 1997

116.

N 116/ 2011

J. Žuffová

Pamiatky Trnavy a TK 2

117.

N 117/ 2011

T. Štefanovičová D. Hulínek

Bitka pri Bratislave v roku 907

118.

N 118/ 2011

Miroslav Košťany

Paragrafy (nielen) z ulice

119.

N 119/ 2011

4 D Gallery

4D Gallery Oz Bronz

120.

N 120/ 2011

Martin Čičo

Architectura Delineata Et Sculpta

121.

K 121/ 2011

Ján Kollár

Národnie spievanky

122

N 122/ 2011

Ivan Lehotský

Murovaná drevenica

123.

N 123 / 2011

Slovenská genealogická a .

heraldická spoločnosť

Kontinuita a diskontinuita

genealógie a heraldiky

124.

N 124/ 2011

Gašpar Michal

Horné Trhovište v zrkadle doby

125.

N 125/ 2011

Róbert Letz

Slovenské dejiny IV 1914- 1938

126.

N 126/ 2011

Daniela Čambálová

Západoslovenské múzeum v

Trnave 1954 - 2009

127.

N 127/ 2011

Ivan Tomaško

Historické parky a okrasné

záhrady na Slovensku

128

N 128/ 2011

Pavel Dvořák

Štvrtá kniha o Bratislave  

129.

 

N 129/ 2012

H. Moravčíková, V. Dlháňová

Divadelná architektúra na

Slovensku

130.

N 130/ 2012

M. Musilová V. Turčan a kol

Rímske pamiatky na Strednom

Dunaji

131.

N 131/ 2012

Elie Wiesel

Talmud - Portréty a legendy

132.

 

N 132/ 2012

 

D. Hupko I. Janáčková J. Tihányi

 

Koniec starých čias Poslední Pálfiovci na hrade Červený Kameň 1848 – 1948

133.

N 133/ 2012

Viliam Apfel

Kliatba zvaná Alžbeta Posledné

tajomstvo Čachtickej Panej

134.

N 134/ 2012

Matúš Kučera

Kráľ Svätopluk

135.

N 135/ 2012

Milan Vároš

Osudy umeleckých diel a ich

tvorcov

136

N 136/ 2012

Peter Keresteš

Veľké Zálužie obec s históriou

137.

N 137/ 2012

Jozef Kočiš Jana Kuncárová

Palatín – Životné osudy Juraja

Thurzu

138.

N 138/ 2012

ŠÚPS v Bratislave

Monumentorum tutela Ochrana

pamiatok 11

139.

N 139/ 2012

Jozef Vranka

Z doliny prerástol hory

140.

N 140/ 2012

Natália Režná a kol.

Kultúrne krásy Slovenska Parky

a záhrady

141.

N 141/ 2012

M. Bebčáková, M. Sedliaková

Turzovci Zborník z konferencie

2012

142.

N 142/ 2012

Marián Tkáč

Turzovci

143.

N 143/ 2013

Maroš Borský

Židovské pamiatky západného

Slovenska

144.

N 144/ 2013

Miroslav Slámka a kol.

Kamenní strážcovia III.

145.

N 145/ 2013

Róbert Letz

Slovenské dejiny V.

146.

N 146/2013

Pavel Dvořák

Piata kniha o Bratislave

147.

N 147//2013

Jaro Koprda

Ako bolo na počiatku   

148.

N 148/2013

Milan Hromník

Veľké Vozokany v dejinách

149.

N 419/2013

OZ Galanta literárna

Theone Mária Terézia Artnerová 

150.

N 150/2013

Š. Zlatoš, A. J. Šurjanský

Sväté evanjéliá písma svätého aj

s biblickými obrazmi

151.

N 151/2013

Ľudovít Janota

Slovenské hrady

152.

N 152/2013

Júlia Ragačová

Archívy po rok 1989 Víťazstvá

a prehry

153.

N 153/2013

Júlia Ragačová

Zbierky v archívoch

154.

N 154/2013

Daniela Fukasová

„Pripomínam, že neide o aprílový

vtip! Gergelyi“

155.

N 155/2013

Autorský kolektív SNA BA

Kapitoly z dejín hospodárskeho

vývinu Slovenska v medzi

vojnovom obdoby (1918-1939)

156.

N 156/2013

I. Fialová D. Tvrdoňová

Pôdohospodárstvo v dejinách

Slovenska

157.

N 157/2013

MAS Moravský Kras o.s.

Ztracený svět technických

památek lidí a věcí

158.

N 158/2013

MAS Regiónu Poodří o.s

MAS Moravská cesta o.s.

MAS Moravský Kras o.s.

Po stopách technických památek

159.

N 159/2013

Jan Lacina Vojtěch Štolfa

Květnice

160.

 

N 160/2013

 

J. Čukan, A. Dubcová, A. Števko, H. Kramáreková, A. Ruttkay,

Šťastný kraj/

Nitriansky samosprávny kraj

161.

N 161/2013

Laco Zrubec

Šurany

162.

N 162/2013

Pappné Szander, K. Borosová, J. Rožňová

Potulky svetom umenia

163.

 

N163/2013

 

D. Habarda. M. Král,

 

Mestská doprava v Bratislave LSzojka

164.

N164/2013

V. Obuchová

Priemyselná Bratislava

165.

N165/2013

V. Segeš

Remeslá a cechy v starom

Prešporku

166.

N166/2013

P. Salner

Bratislavské kaviarne a viechy

167.

N167/2013

J. Hradský

Napoleon a Bratislava

168.

N168/2013

J. Urminský a kolektív

Conventus Galgociensis

Monografia Františkánskeho kaštieľa v Hlohovci

169.

N169/2013

M. Kvietok, M. Mácelová

Krása kachlíc – katalóg výstavy

170.

N170/2013

P. Žigo, M. Kučera

Na písme zostalo – Dokumenty Veľkej Moravy

171.

N171/2013

M. Košťány

Okres Galanta

172.

N172/2013

J. A. Komenský

Obecná porada o nápravě věcí lidských I.

173.

N173/2013

J. A. Komenský

Obecná porada o nápravě věcí lidských II.

174.

N174/2013

J. A. Komenský

Obecná porada o nápravě věcí lidských III.

175.

N175/2013

Pavel Dvořák

Stopy dávnej minulosti 6 - Slovensko v stredoveku

176.

N 176/2014

Mgr. Gábor Strešňák           

Szenec Egy Város Évszázadai

177.

N 177/2014  

Mgr. Gábor Strešňák          

Stáročia mesta

178.

N 178/2014

Bohuš Hrušovský

Stopy Váhu vo Valtašúre

179.

N 179/2014

Peter Maráky

Mestské múzeá

180.

N 180/2014

Mgr. Dagmar Hamalová, Mgr. Petr Vitámvás, Ing. Vladimír Mrva

Via Bohemica

181.

K 181/2014

Miroslav Košťany

Trpkosť ľudských pretvárok

182.

N 182/2014

Viliam Apfel

Kliatba zvaná Alžbeta

183.

K 183/2014

Peter Kubica

Cyril a Metod poslovia Slova   

184.

N 184/2014

Pavol Škubla

Hrady, zámky a kaštiele Slovenska   

185.

N 185/2014

Izabela Danterová, VMGA

Tradičné hospodárenie v Podunajskej nížine 

186.

N 186/2014

Izabela Danterová, VMGA

Musaeum Hungaricum 3

187.

N 187/2014

Danter Izabella, VMGA

Musaeum Hungaricum 4

188.

N 188/2014

Zuzana Endelová, Jana Míková

Šintava v metamorfózach času

189.

N 189/2014

Ján Gálik

Myjava v obrazoch histórie 2. diel 

190.

N 190/2014

Miroslav Košťany

Okres Galanta

191.

N 191/2014

Ján Michálek

Stará Turá

192.

N 192/2014

Tünde Lengyleová

Bosorky. strigy, čarodejnice

193.

N 193/2014

Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede

Spravodaj múzea XXIII. r. 2005 – 2014

194.

N 194/2014

Marián Kamenčík

Pavel Vajaj

195.

N 195/2014

Juraj Hladký

Čerenie času Horné Zelenice 1244 – 2014

196.

N 196/2014

 

Roland Osvald, Denisa Králičová,

Roland Osvald st.        

Dolnozelenický prameň (1244 –

2014)

197.

N 197/2014

Miroslav Eliáš

Zabudnutí hrdinovia protitureckých bojov

198.

N 198/2014

Miroslav Eliáš

Castellum Suran in archaeologia  

199.

N 199/2014

Miroslav Eliáš

Mestské múzeum Šurany Sprievodca

200.

N 200/2014

Miroslav Eliáš

Šuriansky cukrovar 1852 - 2000

201.

N 201/2014

 

Peter Buday, Monika Chalmovská, Petra Kalová, Naďa Kirinovičová, Alžbeta Rössnerová, Róbert Sekula, Eva Sudová, Lóránt Talamon, Jana Váňová

Kuffnerovský hospodársky komplex 

 

 202.

N 202/2014

Ľudovít Hallon, Juraj Pekarovič, Hildegarda Pokreis, Lórant Talamon, Katalin Vadkerty, Varga Ágota

Barón Karl Kuffner de Dioszegh a diószegsky cukrovar

203.

N 203/2015

Daniela Dvořáková

Barbora Celjská

204.

N 204/2015

KPÚ Trnava

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 15

205.

N 205/2015

KPÚ Trnava

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 8

206.

N 206/2015

Rudolf Irša, Radoslav Ragač, Ján Lukačka, Marek, Vařeka, Ivana Fialová, Veronika Chňupková

Holíč

Príbeh nášho mesta

207.

N 207/2015

Pavel Dvořák

Stopy dávnej minulosti 7

Slovensko na konci stredoveku

208.

N 208/2015

Miroslav Košťany

Šalgočka

209.

N 209/2015

Tibor Mikuš a kolektív

Kultúrno-historický kalendár Trnavského samosprávneho kraja

210.

K 210/2015

Ján Navrátil

Vodník Venček

211.

K 211/2015

Ján Navrátil

Klub Lucia

212.

K 212/2015

Ján Navrátil

Guľatá kocka

213.

K 213/2015

Ján Navrátil

Lampáš malého plavčíka

214.

N 214/2015

SNM – Múzeum židovskej kultúry

Encyklopédia židovských náboženských obcí S-T

215.

K 215/2015

Július Matis, Zuzana Danišková

Julko a ...všeličo

Rodinné čítanie

216.

N 216/2016

Ivana Fialová – Daniela Tvrdoňová

Remeslo má zlaté dno; Cechy, živnosti, manufaktúry a továrne v dejinách Slovenska

217.

K 217/2016

Ján Domasta

Povesti o slovenských hradoch 1

218.

K 218/2016

Ján Domasta

Povesti o slovenských hradoch 2

219.

K 219/2016

Miroslav Košťany

Ukradnutá dcéra

220.

N 220/2016

Pavel Dvořák

Prvá kniha o Bratislave

221.

N 221/2016

Pavel Dvořák

Druhá kniha o Bratislave

222.

N 222/2016

Judita Kontárová

Speleológ Ján Majko

223.

N 223/2016

Ladislav Šášky

Bratislava mesto na Dunaji

224.

N 224/2016

Zborník Sloven. národ. archívu

Škola základ života

225.

N 225/2016

Jozef Šimončič

Trnavská univerzita 1635-1777

226.

N 226/2016

FF Trnavská univerzita

Studia Historica Tyrnaviensia XI - XII

227.

N 227/2016

Vladimír Rábik

Trnavas/Tyrnaus mittelalterliche Stadtbücher

228.

K 228/2016

Dana Janebová

Odsúdená na lásku

229.

N 229/2016

Anna Jónásová

Ženy rodu Esterházyovcov zv.I.

230.

N 230/2016

Krajský pamiatkový úrad Trnava

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 18

231.

N 231/2016

Krajský pamiatkový úrad Trnava

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 19

232.

K 232/2017

Miroslav Danaj

Oči vlčích makov

233.

N 233/2017

Ján Červenka

Seredská sága Alli Jazz Bandu

234.

K 234/2017

Jano Hanák

Na tenkom ľade

235.

N 235/2017

Viliam Karmažin

Spomienky dirigenta

236.

N 236/2017

Ladislav Szojka

Bratislava a železnice

237.

N 237/2017

Juraj Žudel

Stolice na Slovensku

238.

N 238/2017

Ján Purgina

Vývoj železníc na Slovensku od roku 1837

239.

N 239/2017

SAV Nitra

Slovenská archeológia SAV III., 1955

240.

N 240/2017

SAV Nitra

Slovenská archeológia SAV VI-2 , 1958

241.

N 241/2017

SAV Nitra

Slovenská archeológia SAV VI-1 , 1958

242.

N 242/2017

SAV Nitra

Slovenská archeológia SAV VII-2 , 1959

243.

N 243/2017

SAV Nitra

Slovenská archeológia SAV VII-1 , 1959

244.

N 244/2017

SAV Nitra

Slovenská archeológia SAV VIII-2 , 1960

245.

N 245/2017

SAV Nitra

Slovenská archeológia SAV X-2 , 1962

246.

N 246/2017

SAV Nitra

Slovenská archeológia SAV XI-2 , 1963

247.

N 247/2017

SAV Nitra

Slovenská archeológia SAV XI-1 , 1963

Pre lepšie prispôsobenie obsahu pre Vás, bezpečnosti, meraniu štatistík návštevnosti a lepšej spätnej väzbe tento web používa cookies. Klikaním a navigovaním po stránke súhlasíte s tým, že zbierame o Vás anonymné informácie cez cookies. Viac informácií o používaní cookies na našej stránke nájdete tu.