Facebook

Výstavy

Zachráňme kaštieľ v SerediLet´s deliver manor house in Sereď

- je výstavná prezentácia štúdie rekonštrukcie seredského kaštieľa a parku - národnej kultúrnej pamiatky
- presentation of projects of reconstruction and model of manor house with parkZbierkový predmet mesiacaCollection article of month

- je mesačne obmieňaná výstava predmetu, ktorý bol súčasťou života ľudí seredského regiónu v minulosti
shows the historical articles loaned by citizens of SereďVýstavy umeniaThe shows of art

– v galérii múzea sú usporiadané výstavy diel profesionálnych i neprofesionálnych domácich aj zahraničných umelcov
in museum gallery there are temporary shows of works of home and external authors