Facebook

Program MAREC 2023

Program MESTSKĚHO MÚZEA V SEREDI na mesiac MAREC 2023

 

STÁLE EXPOZÍCIE:

PREHISTÓRIA SEREDSKÉHO REGIÓNU

HRAD ŠINTAVA

OBRÁZKY ODVIATE ČASOM, VÝSTAVA DOBOVÝCH POHĽADNÍC ZO ZBIERKY

 RASTISLAVA PETROVIČA

LAPIDÁRIUM S BAROKOVÝMI SOCHAMI V RENESANČNEJ PIVNICI

VÝSTAVA TEHÁL ZO ZBIERKY DUŠANA IRSÁKA

LAPIDÁRIUM V MÚZEJNEJ ZÁHRADE S PILIEROM STREDOVEKÉHO KOSTOLA

 A S KAMENNÝMI FRAGMENTMI Z HOTELOV LICHTNER A FRIŠTACZKÝ

 

EXPONÁT MESIACA:

Súbor lekárenských dóz zo starej lekárne v Seredi (Manheimovej)

zo zbierky Mestského múzea v Seredi,

darovali Helena Koborová zo Šúroviec a Veronika Pučeková zo Serede

 

 

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME  NA  VÝSTAVU A PODUJATIA:

DIALÓG POZNÁVANIA HMATOM

„MESTSKÉ MÚZEUM V SEREDI AJ PRE NEVIDIACICH“

NOVÁ MÚZEJNÁ EXPOZÍCIA S 3D MODELOM MÚZEA

A ZVUKOVÝM KOMENTÁROM

Výstava ponúka nové moderné prvky komunikácie a prezentácie k spoznávaniu kultúrneho dedičstva mesta Sereď a regiónu pre nevidiacich a slabozrakých návštevníkov.

Otvorenie múzejnej expozície  „Dialóg poznávania hmatom´“ sa uskutoční 10. 3. 2023 o 15.00 hod.

 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP v rámci Programu podpory partnerstiev

------------------------------------

DOTYKY S UMENÍM

Prezentačná výstava výtvarných prác žiakov a absolventov

 výtvarného odboru ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi

  24. 3. 2023 - 15. 4. 2023

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy: 24. 3. 2023 o 17.00 hod.

----------------------------

Výstava fotografií a dokumentov z histórie kaštieľa a parku v Seredi z rokov

1860 - 1898, 1929, 1930, 1959, 1976 v Bastióne kaštieľa v Seredi

zo zbierky a digitálneho fotoarchívu Mestského múzea, inf. 0950 894 373

-------------------------------

 

NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V SEREDSKOM REGIÓNE

 Dňa 3. 3. 2023 o 8,30 hod.

Beseda pre I. st. ZŠ Kráľa Svätopluka v Šintave v spolupráci

 s Archeologickým ústavom SAV v Nitre

Inf.: na tel. č.: 0950 894 373